Friday, August 14, 2009

Tajuk Kajian di TAR rabu depan

Pelajar boleh mendaftar tajuk dipejabat saya SEBELUM (17.8.2009, jam 2 petang)

1. Assessment of Biodiversity at Pulau Gaya by Using Fern as Indicators
2. Assessment of Biodiversity at Pulau Gaya by Using Vascular Plants as Indicators
3. Plants as agro tourism attraction at Taman Tuanku Abdul Rahman (TAR), Kota Kinabalu

Format laporan seperti berikut ;

1. Abstrak / Abstract
-rumusan keseluruhan laporan secara ringkas ; mengandungi objektif kajian, methodology, keputusan, perbincangan dan kesimpulan
2. Pengenalan / Introductions
-lawatan akademik,kajian,lokasi dsbg
3. Objektif Kajian / Research Objective
-rujuk tajuk kajian
4. Kepentingan Kajian / Significance of The Study (optional)
5. Ulasan Rujukan / Literature Review
-bahan rujukan daripada buku, internet berkenaan tajuk kajian
6. Metodologi / Methodology maklumat lawatan akademik
-tarikh, kaedah penggumpulan data (interview, 2nd data, kaedah persampelan, dsbg)
7. Keputusan dan analisis data / Result and Data Analysis
-hasil kajian dalam bentuk jadual, gambar atau lakaran
8. Keputusan / Research Findings
-apakah yang anda boleh tahu dari kajian anda
9. Kesimpulan / Conclusions
-apakah keputusanya
10. Rujukan / References
-bahan rujukan yang digunakan dalam menulis laporan

Laporan perlu dihantar 10 hari selepas lawatan akademik..

No comments: